Manylion cais “Copy of Southeastern document

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5859396  sent  2019-12-12 10:51:07 +0000  waiting_response  2019-12-12 10:51:07 +0000  waiting_response  outgoing  
5866740  response  2019-12-13 11:40:22 +0000    2019-12-16 14:23:07 +0000  waiting_response  incoming  
5878410  status_update  2019-12-16 14:23:07 +0000  waiting_response  2019-12-16 14:23:07 +0000  waiting_response   
6029952  response  2020-01-14 14:46:53 +0000    2020-01-22 09:42:24 +0000  successful  incoming  
6100704  status_update  2020-01-22 09:42:23 +0000  successful  2020-01-22 09:42:24 +0000  successful   
6733708  edit  2020-04-23 03:57:43 +0100         
6733709  edit  2020-04-23 03:57:43 +0100         
6733710  edit  2020-04-23 03:57:43 +0100         
6733711  edit  2020-04-23 03:57:43 +0100         
6733712  edit  2020-04-23 03:57:43 +0100         
8469942  edit  2021-01-23 03:59:04 +0000         
8469943  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         
8469944  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         
8469945  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         
8469946  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         
8469947  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         
8469948  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         
8469949  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         
8469950  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         
8469951  edit  2021-01-23 03:59:05 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.