Manylion cais “Contractor information 2005-2014

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4220520  sent  2019-03-12 11:03:25 +0000  waiting_response  2019-03-12 11:03:25 +0000  waiting_response  outgoing  
4233957  response  2019-03-14 13:50:49 +0000        incoming  
4287265  response  2019-03-23 07:41:53 +0000    2019-03-26 09:19:58 +0000  successful  incoming  
4295336  status_update  2019-03-26 09:19:58 +0000  successful  2019-03-26 09:19:58 +0000  successful   
4789421  edit  2019-06-27 03:46:32 +0100         
4789422  edit  2019-06-27 03:46:32 +0100         
4789423  edit  2019-06-27 03:46:32 +0100         
4789424  edit  2019-06-27 03:46:32 +0100         
6563527  edit  2020-03-27 03:48:42 +0000         
6563528  edit  2020-03-27 03:48:42 +0000         
6563529  edit  2020-03-27 03:48:42 +0000         
6563530  edit  2020-03-27 03:48:42 +0000         
6563531  edit  2020-03-27 03:48:42 +0000         
6563532  edit  2020-03-27 03:48:42 +0000         
6563533  edit  2020-03-27 03:48:42 +0000         
6563534  edit  2020-03-27 03:48:42 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.