Manylion cais “Constitution for 280140

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4540254  sent  2019-05-11 14:15:53 +0100  waiting_response  2019-05-11 14:15:53 +0100  waiting_response  outgoing  
4540255  response  2019-05-11 14:16:08 +0100        incoming  
4573447  response  2019-05-17 14:46:08 +0100        incoming  
4583295  edit  2019-05-19 18:56:18 +0100         
4633998  edit  2019-05-30 00:34:21 +0100         
5198373  edit  2019-08-30 04:17:03 +0100         
5198374  edit  2019-08-30 04:17:03 +0100         
5198375  edit  2019-08-30 04:17:03 +0100         
5198376  edit  2019-08-30 04:17:03 +0100         
5198377  edit  2019-08-30 04:17:03 +0100         
6987637  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987638  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987639  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987640  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987641  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987642  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987643  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987644  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987645  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         
6987646  edit  2020-05-30 03:53:25 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.