Manylion cais “Computer Science Application Statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2671544  sent  2017-12-14 23:42:04 +0000  waiting_response  2017-12-14 23:42:05 +0000  waiting_response  outgoing  
2671840  response  2017-12-15 10:07:28 +0000    2017-12-19 15:38:39 +0000  waiting_response  incoming  
2676539  status_update  2017-12-19 15:38:39 +0000  waiting_response  2017-12-19 15:38:39 +0000  waiting_response   
2702715  response  2018-01-15 14:34:37 +0000    2018-10-16 23:07:57 +0100  successful  incoming  
2932371  edit  2018-04-16 03:45:52 +0100         
2932372  edit  2018-04-16 03:45:52 +0100         
2932373  edit  2018-04-16 03:45:53 +0100         
2932374  edit  2018-04-16 03:45:53 +0100         
3609664  status_update  2018-10-16 23:07:57 +0100  successful  2018-10-16 23:07:57 +0100  successful   
5524379  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         
5524380  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         
5524381  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         
5524382  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         
5524383  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         
5524384  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         
5524385  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         
5524386  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         
5524387  edit  2019-10-17 03:46:52 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.