Manylion cais “Communications on Walton Street - Councillor Alex Hollingsworth

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6447875  sent  2020-03-10 14:18:51 +0000  waiting_response  2020-03-10 14:18:51 +0000  waiting_response  outgoing  
6507754  response  2020-03-18 13:56:28 +0000    2020-05-26 15:20:37 +0100  rejected  incoming  
6964203  status_update  2020-05-26 15:20:37 +0100  rejected  2020-05-26 15:20:37 +0100  rejected   
7532463  edit  2020-08-27 03:45:50 +0100         
7532464  edit  2020-08-27 03:45:50 +0100         
7532465  edit  2020-08-27 03:45:50 +0100         
9320444  edit  2021-05-27 03:48:10 +0100         
9320445  edit  2021-05-27 03:48:10 +0100         
9320446  edit  2021-05-27 03:48:10 +0100         
9320447  edit  2021-05-27 03:48:10 +0100         
9320448  edit  2021-05-27 03:48:10 +0100         
9320449  edit  2021-05-27 03:48:10 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.