Manylion cais “Communication between Education department and transport department

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
988390  sent  2014-03-12 11:32:38 +0000  waiting_response  2014-03-12 11:32:38 +0000  waiting_response  outgoing  
989163  response  2014-03-13 08:56:18 +0000    2014-03-17 07:34:22 +0000  waiting_response  incoming  
992156  status_update  2014-03-17 07:34:22 +0000  waiting_response  2014-03-17 07:34:22 +0000  waiting_response   
1018103  response  2014-04-10 09:36:55 +0100    2014-04-21 13:12:47 +0100  waiting_response  incoming  
2154031  overdue  2014-04-11 00:00:00 +0100         
1026864  status_update  2014-04-21 13:12:47 +0100  waiting_response  2014-04-21 13:12:47 +0100  waiting_response   
1042647  response  2014-05-08 08:32:09 +0100    2019-01-05 22:26:34 +0000  rejected  incoming  
3855582  status_update  2019-01-05 22:26:34 +0000  rejected  2019-01-05 22:26:34 +0000  rejected   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.