Manylion cais “College Financial Expenditure Relating To OFSTED Appeal

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7359412  sent  2020-07-28 17:51:29 +0100  waiting_response  2020-07-28 17:51:29 +0100  waiting_response  outgoing  
7530099  overdue  2020-08-26 00:00:00 +0100         
7542871  response  2020-08-28 08:39:09 +0100    2020-09-01 09:35:05 +0100  waiting_response  incoming  
7560140  status_update  2020-09-01 09:35:05 +0100  waiting_response  2020-09-01 09:35:05 +0100  waiting_response   
7695495  very_overdue  2020-09-24 00:00:00 +0100         
7703117  response  2020-09-25 09:30:22 +0100    2020-10-20 08:13:04 +0100  successful  incoming  
7855217  status_update  2020-10-20 08:11:58 +0100  rejected  2020-10-20 08:11:58 +0100  rejected   
7855220  status_update  2020-10-20 08:13:04 +0100  successful  2020-10-20 08:13:04 +0100  successful   
8441620  edit  2021-01-21 03:46:15 +0000         
8441621  edit  2021-01-21 03:46:15 +0000         
8441622  edit  2021-01-21 03:46:15 +0000         
8441623  edit  2021-01-21 03:46:15 +0000         
8441624  edit  2021-01-21 03:46:15 +0000         
8441625  edit  2021-01-21 03:46:15 +0000         
8441626  edit  2021-01-21 03:46:15 +0000         
8441627  edit  2021-01-21 03:46:15 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.