Manylion cais “Clinical Decision Support Systems in your organisation

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
5692541  set_embargo    2019-11-13 21:35:41 +0000         
5692542  sent    2019-11-13 21:35:41 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-11-13 21:35:42 +0000  outgoing  
5698827  response    2019-11-14 11:17:49 +0000        incoming  
5824419  response    2019-12-06 14:30:24 +0000  partially_successful  partially_successful  2020-01-10 12:10:54 +0000  incoming  
7946864  embargo_expiring    2020-11-04 00:00:00 +0000         
7989012  expire_embargo    2020-11-12 00:05:20 +0000         
7992244  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-11-12 04:01:42 +0000         
7992245  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-11-12 04:01:42 +0000         
7992246  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-11-12 04:01:42 +0000         
7992247  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-11-12 04:01:42 +0000         
7992248  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-11-12 04:01:43 +0000         
8370435  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:22 +0000         
8370436  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:23 +0000         
8370437  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:23 +0000         
8370438  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:23 +0000         
8370439  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:23 +0000         
8370440  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:23 +0000         
8370441  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:23 +0000         
8370442  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:23 +0000         
8370443  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:24 +0000         
8370444  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:24 +0000         
8370445  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-11 03:47:24 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.