Manylion cais “Changes to the fire and rescue service since 2015

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6052432  set_embargo  2020-01-16 17:16:32 +0000         
6052433  sent  2020-01-16 17:16:33 +0000  waiting_response  2020-01-16 17:16:33 +0000  waiting_response  outgoing  
6058396  response  2020-01-17 08:34:39 +0000  waiting_response  2020-01-17 10:20:36 +0000  waiting_response  incoming  
6108707  response  2020-01-23 09:55:07 +0000  successful  2020-02-11 15:20:51 +0000  successful  incoming  
7238081  embargo_expiring  2020-07-09 00:00:00 +0100         
7281121  expire_embargo  2020-07-17 00:05:27 +0100         
7285818  edit  2020-07-17 04:02:44 +0100         
7285819  edit  2020-07-17 04:02:44 +0100         
7285820  edit  2020-07-17 04:02:44 +0100         
7285821  edit  2020-07-17 04:02:44 +0100         
7285822  edit  2020-07-17 04:02:44 +0100         
7285823  edit  2020-07-17 04:02:44 +0100         
8623469  edit  2021-02-12 03:52:17 +0000         
8623470  edit  2021-02-12 03:52:17 +0000         
8623471  edit  2021-02-12 03:52:17 +0000         
8623472  edit  2021-02-12 03:52:17 +0000         
8623473  edit  2021-02-12 03:52:17 +0000         
8623474  edit  2021-02-12 03:52:18 +0000         
8623475  edit  2021-02-12 03:52:18 +0000         
8623476  edit  2021-02-12 03:52:18 +0000         
8623477  edit  2021-02-12 03:52:18 +0000         
8623478  edit  2021-02-12 03:52:18 +0000         
8623479  edit  2021-02-12 03:52:18 +0000         
8623480  edit  2021-02-12 03:52:18 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.