Manylion cais “Car parking monitoring on closed end of Walton Street

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6439912  sent  2020-03-09 11:21:35 +0000  waiting_response  2020-03-09 11:21:36 +0000  waiting_response  outgoing  
6497305  response  2020-03-16 16:31:48 +0000        incoming  
6624149  response  2020-04-06 14:47:40 +0100    2020-05-26 15:09:00 +0100  rejected  incoming  
6964174  status_update  2020-05-26 15:09:00 +0100  rejected  2020-05-26 15:09:00 +0100  rejected   
7532421  edit  2020-08-27 03:45:49 +0100         
7532422  edit  2020-08-27 03:45:49 +0100         
7532423  edit  2020-08-27 03:45:49 +0100         
7532424  edit  2020-08-27 03:45:49 +0100         
9320384  edit  2021-05-27 03:48:05 +0100         
9320385  edit  2021-05-27 03:48:05 +0100         
9320386  edit  2021-05-27 03:48:05 +0100         
9320387  edit  2021-05-27 03:48:05 +0100         
9320388  edit  2021-05-27 03:48:05 +0100         
9320389  edit  2021-05-27 03:48:05 +0100         
9320390  edit  2021-05-27 03:48:05 +0100         
9320391  edit  2021-05-27 03:48:05 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.