Manylion cais “Bus worker deaths attributed to Corona virus during current Pandemic

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7316881  sent  2020-07-21 15:32:38 +0100  waiting_response  2020-07-21 15:32:39 +0100  waiting_response  outgoing  
7316899  response  2020-07-21 15:40:26 +0100    2020-07-21 17:48:05 +0100  waiting_response  incoming  
7317110  status_update  2020-07-21 17:48:05 +0100  waiting_response  2020-07-21 17:48:05 +0100  waiting_response   
7482952  response  2020-08-17 16:25:10 +0100    2020-08-17 19:40:30 +0100  successful  incoming  
7483779  status_update  2020-08-17 19:40:30 +0100  successful  2020-08-17 19:40:30 +0100  successful   
8043459  edit  2020-11-18 03:47:27 +0000         
8043460  edit  2020-11-18 03:47:28 +0000         
8043461  edit  2020-11-18 03:47:28 +0000         
8043462  edit  2020-11-18 03:47:28 +0000         
8043463  edit  2020-11-18 03:47:28 +0000         
9864199  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864200  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864201  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864202  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864203  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864204  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864205  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864206  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864207  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         
9864208  edit  2021-08-18 03:51:36 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.