Manylion cais “Bus service provision

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4434161  sent  2019-04-23 14:24:59 +0100  waiting_response  2019-04-23 14:24:59 +0100  waiting_response  outgoing  
4434391  response  2019-04-23 15:11:12 +0100    2019-04-23 16:43:06 +0100  waiting_response  incoming  
4434645  status_update  2019-04-23 16:43:06 +0100  waiting_response  2019-04-23 16:43:06 +0100  waiting_response   
4567472  response  2019-05-16 10:40:44 +0100    2019-05-16 15:45:25 +0100  successful  incoming  
4568175  followup_sent  2019-05-16 15:45:21 +0100        outgoing  
4568177  status_update  2019-05-16 15:45:25 +0100  successful  2019-05-16 15:45:25 +0100  successful   
5104246  edit  2019-08-17 03:46:09 +0100         
5104247  edit  2019-08-17 03:46:09 +0100         
5104248  edit  2019-08-17 03:46:09 +0100         
5104249  edit  2019-08-17 03:46:09 +0100         
5104250  edit  2019-08-17 03:46:09 +0100         
5104251  edit  2019-08-17 03:46:09 +0100         
6900826  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900827  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900828  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900829  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900830  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900831  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900832  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900833  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900834  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900835  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900836  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         
6900837  edit  2020-05-17 03:47:40 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.