Manylion cais “Bus service provision

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2849990  sent  2018-03-22 09:49:59 +0000  waiting_response  2018-03-22 09:49:59 +0000  waiting_response  outgoing  
2850010  response  2018-03-22 09:56:18 +0000    2018-03-22 10:33:31 +0000  waiting_response  incoming  
2850178  status_update  2018-03-22 10:33:30 +0000  waiting_response  2018-03-22 10:33:31 +0000  waiting_response   
2950213  response  2018-04-19 12:26:58 +0100    2018-04-23 16:59:35 +0100  successful  incoming  
2964142  status_update  2018-04-23 16:59:35 +0100  successful  2018-04-23 16:59:35 +0100  successful   
3348731  edit  2018-07-24 03:45:48 +0100         
3348732  edit  2018-07-24 03:45:48 +0100         
3348733  edit  2018-07-24 03:45:48 +0100         
3348734  edit  2018-07-24 03:45:48 +0100         
3348735  edit  2018-07-24 03:45:48 +0100         
4438797  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438798  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438799  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438800  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438801  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438802  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438803  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438804  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438805  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         
4438806  edit  2019-04-24 03:47:34 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.