Manylion cais “Board Papers (DB/23/2019)

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6335295  sent  2020-02-22 13:40:07 +0000  waiting_response  2020-02-22 13:40:07 +0000  waiting_response  outgoing  
6344866  response  2020-02-24 10:38:35 +0000    2020-02-24 10:54:26 +0000  waiting_response  incoming  
6344920  status_update  2020-02-24 10:54:26 +0000  waiting_response  2020-02-24 10:54:26 +0000  waiting_response   
6545999  overdue  2020-03-24 00:00:00 +0000         
6604625  response  2020-04-03 11:59:26 +0100    2020-05-01 08:31:33 +0100  successful  incoming  
6792543  status_update  2020-05-01 08:31:33 +0100  successful  2020-05-01 08:31:33 +0100  successful   
7383177  edit  2020-08-02 03:45:33 +0100         
7383178  edit  2020-08-02 03:45:33 +0100         
7383179  edit  2020-08-02 03:45:33 +0100         
7383180  edit  2020-08-02 03:45:33 +0100         
7383181  edit  2020-08-02 03:45:33 +0100         
7383182  edit  2020-08-02 03:45:34 +0100         
9164982  edit  2021-05-02 03:47:48 +0100         
9164983  edit  2021-05-02 03:47:48 +0100         
9164984  edit  2021-05-02 03:47:48 +0100         
9164985  edit  2021-05-02 03:47:48 +0100         
9164986  edit  2021-05-02 03:47:48 +0100         
9164987  edit  2021-05-02 03:47:49 +0100         
9164988  edit  2021-05-02 03:47:49 +0100         
9164989  edit  2021-05-02 03:47:49 +0100         
9164990  edit  2021-05-02 03:47:49 +0100         
9164991  edit  2021-05-02 03:47:49 +0100         
9164992  edit  2021-05-02 03:47:49 +0100         
9164993  edit  2021-05-02 03:47:49 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.