Manylion cais “BMI examiner reports

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5892630  sent  2019-12-18 16:29:49 +0000  waiting_response  2019-12-18 16:29:49 +0000  waiting_response  outgoing  
5899437  response  2019-12-19 09:58:34 +0000    2019-12-23 21:28:56 +0000  waiting_response  incoming  
5920594  status_update  2019-12-23 21:28:56 +0000  waiting_response  2019-12-23 21:28:56 +0000  waiting_response   
6078489  response  2020-01-20 15:39:23 +0000    2020-02-06 18:48:49 +0000  partially_successful  incoming  
6221851  status_update  2020-02-06 18:48:48 +0000  partially_successful  2020-02-06 18:48:49 +0000  partially_successful   
6221853  followup_sent  2020-02-06 18:51:52 +0000        outgoing  
6829850  edit  2020-05-07 03:47:32 +0100         
6829851  edit  2020-05-07 03:47:32 +0100         
6829852  edit  2020-05-07 03:47:32 +0100         
6829853  edit  2020-05-07 03:47:32 +0100         
6829854  edit  2020-05-07 03:47:32 +0100         
6829855  edit  2020-05-07 03:47:32 +0100         
8578560  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578561  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578562  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578563  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578564  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578565  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578566  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578567  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578568  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578569  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578570  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         
8578571  edit  2021-02-07 03:47:26 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.