Manylion cais “Biological Sciences Admission Stats

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4184594  sent  2019-03-05 12:43:04 +0000  waiting_response  2019-03-05 12:43:04 +0000  waiting_response  outgoing  
4184597  response  2019-03-05 12:43:15 +0000        incoming  
4189755  response  2019-03-06 10:23:08 +0000    2019-03-08 00:41:04 +0000  waiting_clarification  incoming  
4189824  followup_sent  2019-03-06 10:44:43 +0000        outgoing  
4196676  status_update  2019-03-08 00:41:04 +0000  waiting_clarification  2019-03-08 00:41:04 +0000  waiting_clarification   
4324127  response  2019-04-02 16:46:13 +0100    2022-03-17 16:13:22 +0000  successful  incoming  
4820095  edit  2019-07-03 03:46:51 +0100         
4820096  edit  2019-07-03 03:46:52 +0100         
4820097  edit  2019-07-03 03:46:52 +0100         
4820098  edit  2019-07-03 03:46:52 +0100         
4820099  edit  2019-07-03 03:46:52 +0100         
4820100  edit  2019-07-03 03:46:52 +0100         
6602109  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602110  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602111  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602112  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602113  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602114  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602115  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602116  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602117  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602118  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602119  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
6602120  edit  2020-04-03 03:57:17 +0100         
11395033  status_update  2022-03-17 16:13:22 +0000  successful  2022-03-17 16:13:22 +0000  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.