Manylion cais “Bin surveys - Wales

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4296025  set_embargo  2019-03-26 12:45:15 +0000         
4296026  sent  2019-03-26 12:45:15 +0000  waiting_response  2019-03-26 12:45:16 +0000  waiting_response  outgoing  
4296064  response  2019-03-26 12:46:30 +0000        incoming  
4302017  response  2019-03-27 12:03:54 +0000        incoming  
4368277  response  2019-04-10 15:58:53 +0100  successful  2019-06-19 14:57:05 +0100  successful  incoming  
6501152  embargo_expiring  2020-03-17 00:00:00 +0000         
6547224  expire_embargo  2020-03-25 00:00:07 +0000         
6547282  edit  2020-03-25 03:45:16 +0000         
6547283  edit  2020-03-25 03:45:17 +0000         
6547284  edit  2020-03-25 03:45:17 +0000         
6547285  edit  2020-03-25 03:45:17 +0000         
6547286  edit  2020-03-25 03:45:17 +0000         
6547287  edit  2020-03-25 03:45:17 +0000         
6547288  edit  2020-03-25 03:45:17 +0000         
7128253  edit  2020-06-20 03:48:16 +0100         
7128254  edit  2020-06-20 03:48:16 +0100         
7128255  edit  2020-06-20 03:48:16 +0100         
7128256  edit  2020-06-20 03:48:16 +0100         
7128257  edit  2020-06-20 03:48:16 +0100         
7128258  edit  2020-06-20 03:48:16 +0100         
7128259  edit  2020-06-20 03:48:17 +0100         
7128260  edit  2020-06-20 03:48:17 +0100         
7128261  edit  2020-06-20 03:48:17 +0100         
7128262  edit  2020-06-20 03:48:17 +0100         
7128263  edit  2020-06-20 03:48:17 +0100         
7128264  edit  2020-06-20 03:48:17 +0100         
7128265  edit  2020-06-20 03:48:17 +0100         
7128266  edit  2020-06-20 03:48:17 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.