Manylion cais “Bin surveys - Wales

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4296019  set_embargo  2019-03-26 12:45:11 +0000         
4296020  sent  2019-03-26 12:45:11 +0000  waiting_response  2019-03-26 12:45:11 +0000  waiting_response  outgoing  
4296180  response  2019-03-26 13:53:16 +0000        incoming  
4628703  response  2019-05-28 08:55:25 +0100  successful  2019-06-25 16:21:17 +0100  successful  incoming  
6501149  embargo_expiring  2020-03-17 00:00:00 +0000         
6547221  expire_embargo  2020-03-25 00:00:07 +0000         
6547264  edit  2020-03-25 03:45:15 +0000         
6547265  edit  2020-03-25 03:45:15 +0000         
6547266  edit  2020-03-25 03:45:15 +0000         
6547267  edit  2020-03-25 03:45:15 +0000         
6547268  edit  2020-03-25 03:45:15 +0000         
6547269  edit  2020-03-25 03:45:15 +0000         
7156107  edit  2020-06-26 03:48:29 +0100         
7156108  edit  2020-06-26 03:48:29 +0100         
7156109  edit  2020-06-26 03:48:29 +0100         
7156110  edit  2020-06-26 03:48:29 +0100         
7156111  edit  2020-06-26 03:48:29 +0100         
7156112  edit  2020-06-26 03:48:29 +0100         
7156113  edit  2020-06-26 03:48:30 +0100         
7156114  edit  2020-06-26 03:48:30 +0100         
7156115  edit  2020-06-26 03:48:30 +0100         
7156116  edit  2020-06-26 03:48:30 +0100         
7156117  edit  2020-06-26 03:48:30 +0100         
7156118  edit  2020-06-26 03:48:30 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.