Manylion cais “Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust CEO, CFO, Director of Estates

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4156648  sent  2019-02-28 15:03:35 +0000  waiting_response  2019-02-28 15:03:35 +0000  waiting_response  outgoing  
4156832  response  2019-02-28 16:01:42 +0000        incoming  
4202323  response  2019-03-08 08:57:29 +0000    2019-03-13 15:59:42 +0000  successful  incoming  
4227949  status_update  2019-03-13 15:59:41 +0000  successful  2019-03-13 15:59:42 +0000  successful   
4719357  edit  2019-06-14 03:46:23 +0100         
4719358  edit  2019-06-14 03:46:23 +0100         
4719359  edit  2019-06-14 03:46:23 +0100         
4719360  edit  2019-06-14 03:46:23 +0100         
6484218  edit  2020-03-14 04:23:28 +0000         
6484219  edit  2020-03-14 04:23:28 +0000         
6484220  edit  2020-03-14 04:23:28 +0000         
6484221  edit  2020-03-14 04:23:28 +0000         
6484222  edit  2020-03-14 04:23:28 +0000         
6484223  edit  2020-03-14 04:23:28 +0000         
6484224  edit  2020-03-14 04:23:28 +0000         
6484225  edit  2020-03-14 04:23:28 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.