Manylion cais “Belfast office

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8857772  sent  2021-03-12 17:58:35 +0000  waiting_response  2021-03-12 17:58:35 +0000  waiting_response  outgoing  
8857773  response  2021-03-12 17:58:49 +0000        incoming  
8952089  response  2021-03-25 16:59:01 +0000        incoming  
9066421  response  2021-04-15 19:00:38 +0100        incoming  
9642897  edit  2021-07-16 03:45:46 +0100         
9642898  edit  2021-07-16 03:45:46 +0100         
9642899  edit  2021-07-16 03:45:46 +0100         
9642900  edit  2021-07-16 03:45:46 +0100         
11654787  edit  2022-04-16 03:47:09 +0100         
11654788  edit  2022-04-16 03:47:09 +0100         
11654789  edit  2022-04-16 03:47:09 +0100         
11654790  edit  2022-04-16 03:47:09 +0100         
11654791  edit  2022-04-16 03:47:09 +0100         
11654792  edit  2022-04-16 03:47:09 +0100         
11654793  edit  2022-04-16 03:47:09 +0100         
11654794  edit  2022-04-16 03:47:09 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.