Manylion cais “BBC Studio LTD

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6939939  sent  2020-05-22 23:38:41 +0100  waiting_response  2020-05-22 23:38:42 +0100  waiting_response  outgoing  
6963615  response  2020-05-26 10:24:29 +0100    2020-05-26 13:50:05 +0100  waiting_response  incoming  
6964004  status_update  2020-05-26 13:50:05 +0100  waiting_response  2020-05-26 13:50:05 +0100  waiting_response   
7050623  response  2020-06-09 12:19:38 +0100    2020-06-09 16:14:18 +0100  not_held  incoming  
7051072  status_update  2020-06-09 16:14:18 +0100  not_held  2020-06-09 16:14:18 +0100  not_held   
7612257  edit  2020-09-10 03:46:03 +0100         
7612258  edit  2020-09-10 03:46:03 +0100         
7612259  edit  2020-09-10 03:46:03 +0100         
7612260  edit  2020-09-10 03:46:03 +0100         
7612261  edit  2020-09-10 03:46:03 +0100         
9409203  edit  2021-06-10 03:50:31 +0100         
9409204  edit  2021-06-10 03:50:31 +0100         
9409205  edit  2021-06-10 03:50:31 +0100         
9409206  edit  2021-06-10 03:50:31 +0100         
9409207  edit  2021-06-10 03:50:31 +0100         
9409208  edit  2021-06-10 03:50:31 +0100         
9409209  edit  2021-06-10 03:50:31 +0100         
9409210  edit  2021-06-10 03:50:31 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.