Manylion cais “BBC Partnership with Getty images

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6550678  sent  2020-03-25 17:54:30 +0000  waiting_response  2020-03-25 17:54:30 +0000  waiting_response  outgoing  
6558906  response  2020-03-26 12:18:22 +0000    2020-03-30 15:46:54 +0100  waiting_response  incoming  
6580536  status_update  2020-03-30 15:46:54 +0100  waiting_response  2020-03-30 15:46:54 +0100  waiting_response   
6646185  response  2020-04-09 14:23:09 +0100    2020-04-09 15:33:24 +0100  rejected  incoming  
6646320  status_update  2020-04-09 15:33:23 +0100  rejected  2020-04-09 15:33:24 +0100  rejected   
7239915  edit  2020-07-10 03:45:51 +0100         
7239916  edit  2020-07-10 03:45:51 +0100         
7239917  edit  2020-07-10 03:45:51 +0100         
7239918  edit  2020-07-10 03:45:51 +0100         
7239919  edit  2020-07-10 03:45:51 +0100         
9039672  edit  2021-04-10 03:47:08 +0100         
9039673  edit  2021-04-10 03:47:08 +0100         
9039674  edit  2021-04-10 03:47:09 +0100         
9039675  edit  2021-04-10 03:47:09 +0100         
9039676  edit  2021-04-10 03:47:09 +0100         
9039677  edit  2021-04-10 03:47:09 +0100         
9039678  edit  2021-04-10 03:47:09 +0100         
9039679  edit  2021-04-10 03:47:09 +0100         
9039680  edit  2021-04-10 03:47:09 +0100         
9039681  edit  2021-04-10 03:47:09 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.