Manylion cais “BBC Paedophiles

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
10904424  sent    2022-01-17 17:42:16 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-01-17 17:42:17 +0000  outgoing  
10909025  response    2022-01-18 11:24:12 +0000    waiting_response  2022-01-19 13:11:15 +0000  incoming  
10917769  status_update    2022-01-19 13:11:14 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-01-19 13:11:15 +0000   
11115180  response    2022-02-14 14:49:28 +0000    not_held  2022-03-26 21:46:46 +0000  incoming  
11166621  comment    2022-02-20 05:56:32 +0000         
11490827  status_update  described_state  2022-03-26 21:46:46 +0000  not_held  not_held  2022-03-26 21:46:46 +0000   
12256053  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-27 03:45:21 +0100         
12256054  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-27 03:45:21 +0100         
12256055  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-27 03:45:21 +0100         
12256056  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-27 03:45:21 +0100         
12256057  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-27 03:45:21 +0100         
12256058  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-27 03:45:21 +0100         
14563365  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:40 +0100         
14563366  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:40 +0100         
14563367  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563368  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563369  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563370  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563371  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563372  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563373  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563374  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563375  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         
14563376  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-27 03:46:41 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.