Manylion cais “BBC and the alleged holocaust

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
872273  sent  2013-11-04 19:21:38 +0000  attention_requested  2013-11-04 19:21:38 +0000  waiting_response  outgoing  
872953  response  2013-11-05 12:00:16 +0000    2013-11-05 13:32:56 +0000  waiting_response  incoming  
873082  status_update  2013-11-05 13:32:56 +0000  waiting_response  2013-11-05 13:32:56 +0000  waiting_response   
2148891  overdue  2013-12-04 00:00:00 +0000         
909680  status_update  2013-12-15 15:10:39 +0000  waiting_response  2013-12-15 15:10:39 +0000  waiting_response   
915577  response  2013-12-20 15:30:28 +0000    2013-12-21 22:57:48 +0000  rejected  incoming  
916210  status_update  2013-12-21 22:57:48 +0000  rejected  2013-12-21 22:57:48 +0000  rejected   
917821  followup_sent  2013-12-23 20:36:29 +0000  internal_review  2013-12-23 20:36:30 +0000  internal_review  outgoing  
925742  response  2014-01-06 15:04:40 +0000    2014-01-20 15:08:01 +0000  internal_review  incoming  
939394  status_update  2014-01-20 15:08:01 +0000  internal_review  2014-01-20 15:08:01 +0000  internal_review   
1013179  response  2014-04-04 17:21:29 +0100    2014-04-06 09:58:58 +0100  rejected  incoming  
1013696  status_update  2014-04-06 09:58:57 +0100  rejected  2014-04-06 09:58:58 +0100  rejected   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.