Manylion cais “Bars and restaurants

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4036133  sent  2019-02-07 10:12:46 +0000  waiting_response  2019-02-07 10:12:46 +0000  waiting_response  outgoing  
4061213  response  2019-02-12 11:14:40 +0000        incoming  
4115208  response  2019-02-21 14:51:31 +0000    2019-02-25 08:30:23 +0000  successful  incoming  
4136601  status_update  2019-02-25 08:30:23 +0000  successful  2019-02-25 08:30:23 +0000  successful   
4618098  edit  2019-05-26 03:46:16 +0100         
4618099  edit  2019-05-26 03:46:16 +0100         
4618100  edit  2019-05-26 03:46:16 +0100         
4618101  edit  2019-05-26 03:46:16 +0100         
6356918  edit  2020-02-26 03:51:22 +0000         
6356919  edit  2020-02-26 03:51:22 +0000         
6356920  edit  2020-02-26 03:51:22 +0000         
6356921  edit  2020-02-26 03:51:22 +0000         
6356922  edit  2020-02-26 03:51:22 +0000         
6356923  edit  2020-02-26 03:51:23 +0000         
6356924  edit  2020-02-26 03:51:23 +0000         
6356925  edit  2020-02-26 03:51:23 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.