Manylion cais “Bailiff indemnities

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5907980  sent  2019-12-20 22:36:57 +0000  waiting_response  2019-12-20 22:36:57 +0000  waiting_response  outgoing  
5920072  response  2019-12-23 13:11:56 +0000    2019-12-27 13:40:52 +0000  waiting_response  incoming  
5935289  status_update  2019-12-27 13:40:52 +0000  waiting_response  2019-12-27 13:40:52 +0000  waiting_response   
6024604  response  2020-01-13 10:21:16 +0000    2020-01-13 20:11:44 +0000  not_held  incoming  
6026187  status_update  2020-01-13 20:11:44 +0000  not_held  2020-01-13 20:11:44 +0000  not_held   
6675659  edit  2020-04-14 03:47:12 +0100         
6675660  edit  2020-04-14 03:47:12 +0100         
6675661  edit  2020-04-14 03:47:12 +0100         
6675662  edit  2020-04-14 03:47:12 +0100         
6675663  edit  2020-04-14 03:47:12 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.