Manylion cais “BA History (V100) External Examiners Reports

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4628568  sent  2019-05-28 07:04:49 +0100  waiting_response  2019-05-28 07:04:49 +0100  waiting_response  outgoing  
4628686  response  2019-05-28 08:47:28 +0100    2019-05-28 11:25:58 +0100  waiting_clarification  incoming  
4629216  followup_sent  2019-05-28 11:25:39 +0100        outgoing  
4629217  status_update  2019-05-28 11:25:58 +0100  waiting_clarification  2019-05-28 11:25:58 +0100  waiting_clarification   
4629517  response  2019-05-28 13:38:45 +0100        incoming  
4632674  response  2019-05-29 09:54:45 +0100    2019-05-29 13:34:32 +0100  not_held  incoming  
4633234  status_update  2019-05-29 13:34:32 +0100  not_held  2019-05-29 13:34:32 +0100  not_held   
5198545  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198546  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198547  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198548  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198549  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198550  edit  2019-08-30 04:17:12 +0100         
5198551  edit  2019-08-30 04:17:12 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.