Manylion cais “BA Geography (L700) Examiner reports

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4628562  sent  2019-05-28 06:43:51 +0100  waiting_response  2019-05-28 06:43:52 +0100  waiting_response  outgoing  
4628684  response  2019-05-28 08:47:16 +0100    2019-05-28 11:26:28 +0100  waiting_clarification  incoming  
4629220  followup_sent  2019-05-28 11:26:21 +0100        outgoing  
4629221  status_update  2019-05-28 11:26:28 +0100  waiting_clarification  2019-05-28 11:26:28 +0100  waiting_clarification   
4629515  response  2019-05-28 13:38:27 +0100        incoming  
4632675  response  2019-05-29 09:54:49 +0100    2019-05-29 13:35:15 +0100  not_held  incoming  
4633237  status_update  2019-05-29 13:35:15 +0100  not_held  2019-05-29 13:35:15 +0100  not_held   
5198538  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198539  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198540  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198541  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198542  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198543  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
5198544  edit  2019-08-30 04:17:11 +0100         
6988029  edit  2020-05-30 03:53:53 +0100         
6988030  edit  2020-05-30 03:53:53 +0100         
6988031  edit  2020-05-30 03:53:53 +0100         
6988032  edit  2020-05-30 03:53:53 +0100         
6988033  edit  2020-05-30 03:53:53 +0100         
6988034  edit  2020-05-30 03:53:53 +0100         
6988035  edit  2020-05-30 03:53:54 +0100         
6988036  edit  2020-05-30 03:53:54 +0100         
6988037  edit  2020-05-30 03:53:54 +0100         
6988038  edit  2020-05-30 03:53:54 +0100         
6988039  edit  2020-05-30 03:53:54 +0100         
6988040  edit  2020-05-30 03:53:54 +0100         
6988041  edit  2020-05-30 03:53:54 +0100         
6988042  edit  2020-05-30 03:53:54 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.