Manylion cais “BA Economics Tripos Papers

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5071647  sent  2019-08-11 07:24:43 +0100  waiting_response  2019-08-11 07:24:43 +0100  waiting_response  outgoing  
5073699  response  2019-08-12 10:30:28 +0100        incoming  
5267181  response  2019-09-04 16:07:29 +0100    2022-01-28 18:58:04 +0000  rejected  incoming  
5813726  edit  2019-12-05 03:45:58 +0000         
5813727  edit  2019-12-05 03:45:58 +0000         
5813728  edit  2019-12-05 03:45:58 +0000         
7585537  edit  2020-09-05 03:48:09 +0100         
7585538  edit  2020-09-05 03:48:09 +0100         
7585539  edit  2020-09-05 03:48:09 +0100         
7585540  edit  2020-09-05 03:48:09 +0100         
7585541  edit  2020-09-05 03:48:09 +0100         
7585542  edit  2020-09-05 03:48:09 +0100         
10990042  status_update  2022-01-28 18:58:04 +0000  rejected  2022-01-28 18:58:04 +0000  rejected   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.