Manylion cais “Average wait times for Adult Social Work Needs Assessments

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5659456  sent  2019-11-08 01:54:00 +0000  waiting_response  2019-11-08 01:54:01 +0000  waiting_response  outgoing  
5664615  response  2019-11-08 09:13:15 +0000    2019-11-09 02:22:39 +0000  waiting_response  incoming  
5666004  followup_sent  2019-11-09 02:22:32 +0000        outgoing  
5666005  status_update  2019-11-09 02:22:39 +0000  waiting_response  2019-11-09 02:22:39 +0000  waiting_response   
5812530  response  2019-12-04 16:17:37 +0000    2019-12-18 14:29:00 +0000  waiting_response  incoming  
5898897  overdue  2019-12-10 00:00:00 +0000         
5891271  followup_sent  2019-12-18 14:28:41 +0000        outgoing  
5891273  status_update  2019-12-18 14:29:00 +0000  waiting_response  2019-12-18 14:29:00 +0000  waiting_response   
5899587  response  2019-12-19 10:55:43 +0000        incoming  
6519407  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         
6519408  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         
6519409  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         
6519410  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         
6519411  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         
6519412  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         
6519413  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         
6519414  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         
6519415  edit  2020-03-20 03:46:14 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.