Manylion cais “AVAS Bus Soundtrack

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10276438  sent  2021-10-14 14:10:29 +0100  waiting_response  2021-10-14 14:10:30 +0100  waiting_response  outgoing  
10283473  response  2021-10-15 10:22:47 +0100    2021-10-15 13:31:20 +0100  waiting_response  incoming  
10283840  status_update  2021-10-15 13:31:20 +0100  waiting_response  2021-10-15 13:31:20 +0100  waiting_response   
10428261  response  2021-11-05 08:41:28 +0000    2021-11-05 13:44:02 +0000  partially_successful  incoming  
10429089  status_update  2021-11-05 13:44:02 +0000  partially_successful  2021-11-05 13:44:02 +0000  partially_successful   
11050197  edit  2022-02-06 03:46:41 +0000         
11050198  edit  2022-02-06 03:46:41 +0000         
11050199  edit  2022-02-06 03:46:41 +0000         
11050200  edit  2022-02-06 03:46:41 +0000         
11050201  edit  2022-02-06 03:46:41 +0000         
13335727  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335728  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335729  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335730  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335731  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335732  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335733  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335734  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335735  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         
13335736  edit  2022-11-06 03:52:25 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.