Manylion cais “Autistic Spectrum Disorder Education Provision

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2607891  sent  2017-10-31 12:57:34 +0000  waiting_response  2017-10-31 12:57:34 +0000  waiting_response  outgoing  
2609189  response  2017-11-01 08:40:17 +0000        incoming  
2652860  response  2017-12-01 11:06:12 +0000    2017-12-01 22:58:25 +0000  successful  incoming  
2653897  status_update  2017-12-01 22:58:25 +0000  successful  2017-12-01 22:58:25 +0000  successful   
2769248  edit  2018-03-02 03:45:36 +0000         
2769249  edit  2018-03-02 03:45:36 +0000         
2769250  edit  2018-03-02 03:45:36 +0000         
2769251  edit  2018-03-02 03:45:36 +0000         
3125210  edit  2018-06-02 03:46:54 +0100         
3125211  edit  2018-06-02 03:46:54 +0100         
3125212  edit  2018-06-02 03:46:54 +0100         
3125213  edit  2018-06-02 03:46:54 +0100         
3125214  edit  2018-06-02 03:46:54 +0100         
3125215  edit  2018-06-02 03:46:54 +0100         
3125216  edit  2018-06-02 03:46:54 +0100         
3125217  edit  2018-06-02 03:46:54 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.