Manylion cais “Assistant Chief Constable Rachel Bacon SAVES Chief Constable Winton Keenen's Bacon by her Whitewash and cover up 'investigation' (28-09-2018 'report') - Martin McGartland Request

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3659853  sent  2018-10-31 20:04:27 +0000  waiting_response  2018-10-31 20:04:28 +0000  waiting_response  outgoing  
3663034  response  2018-11-01 11:40:21 +0000    2018-12-14 15:33:20 +0000  rejected  incoming  
3666647  followup_sent  2018-11-02 15:54:21 +0000        outgoing  
3666649  status_update  2018-11-02 15:54:32 +0000  waiting_response  2018-11-02 15:54:32 +0000  waiting_response   
3666651  comment  2018-11-02 15:56:22 +0000         
3751293  overdue  2018-11-29 00:00:00 +0000         
3801829  status_update  2018-12-14 15:33:20 +0000  rejected  2018-12-14 15:33:20 +0000  rejected   
4235453  edit  2019-03-15 03:45:23 +0000         
4235454  edit  2019-03-15 03:45:23 +0000         
4235455  edit  2019-03-15 03:45:23 +0000         
4235456  edit  2019-03-15 03:45:23 +0000         
4235457  edit  2019-03-15 03:45:23 +0000         
4235458  edit  2019-03-15 03:45:23 +0000         
4235459  edit  2019-03-15 03:45:23 +0000         
5873984  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873985  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873986  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873987  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873988  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873989  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873990  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873991  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873992  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873993  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873994  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873995  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873996  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         
5873997  edit  2019-12-15 03:46:23 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.