Manylion cais “Applicant Statistics for English (Q300) 2018 entry

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2703513  sent  2018-01-15 19:23:08 +0000  waiting_response  2018-01-15 19:23:08 +0000  waiting_response  outgoing  
2704214  response  2018-01-16 10:15:43 +0000    2018-01-16 11:44:37 +0000  waiting_response  incoming  
2704493  status_update  2018-01-16 11:44:36 +0000  waiting_response  2018-01-16 11:44:37 +0000  waiting_response   
2741418  response  2018-02-09 17:46:36 +0000    2018-02-13 10:40:29 +0000  partially_successful  incoming  
2744815  status_update  2018-02-13 10:40:29 +0000  partially_successful  2018-02-13 10:40:29 +0000  partially_successful   
3050090  edit  2018-05-14 03:45:43 +0100         
3050091  edit  2018-05-14 03:45:43 +0100         
3050092  edit  2018-05-14 03:45:43 +0100         
3050093  edit  2018-05-14 03:45:43 +0100         
3050094  edit  2018-05-14 03:45:43 +0100         
4076114  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076115  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076116  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076117  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076118  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076119  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076120  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076121  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076122  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         
4076123  edit  2019-02-14 03:50:52 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.