Manylion cais “Allotment: Name; Location; Area; Statutory Status

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2728508  sent    2018-02-01 13:15:29 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-02-01 13:15:29 +0000  outgoing  
2740621  response    2018-02-09 10:11:17 +0000    waiting_response  2018-02-09 12:39:31 +0000  incoming  
2740863  status_update    2018-02-09 12:39:30 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-02-09 12:39:31 +0000   
2771209  overdue    2018-03-02 00:00:00 +0000         
2798286  response    2018-03-09 09:03:14 +0000        incoming  
3166688  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-10 03:45:24 +0100         
3166689  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-10 03:45:24 +0100         
3166690  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-10 03:45:24 +0100         
3166691  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-10 03:45:24 +0100         
3166692  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-10 03:45:24 +0100         
4210837  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:00 +0000         
4210838  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         
4210839  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         
4210840  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         
4210841  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         
4210842  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         
4210843  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         
4210844  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         
4210845  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         
4210846  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-10 03:46:01 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.