Manylion cais “Agency Spend 18/19

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4469788  sent  2019-04-29 11:47:53 +0100  waiting_response  2019-04-29 11:47:53 +0100  waiting_response  outgoing  
4592478  response  2019-05-21 17:06:04 +0100    2019-05-21 17:12:44 +0100  waiting_response  incoming  
4592486  followup_sent  2019-05-21 17:12:29 +0100        outgoing  
4592489  status_update  2019-05-21 17:12:44 +0100  waiting_response  2019-05-21 17:12:44 +0100  waiting_response   
4637726  overdue  2019-05-30 00:00:00 +0100         
4643479  response  2019-05-31 15:01:44 +0100    2019-05-31 15:08:41 +0100  successful  incoming  
4643502  status_update  2019-05-31 15:08:41 +0100  successful  2019-05-31 15:08:41 +0100  successful   
5229380  edit  2019-09-01 03:45:38 +0100         
5229381  edit  2019-09-01 03:45:38 +0100         
5229382  edit  2019-09-01 03:45:38 +0100         
5229383  edit  2019-09-01 03:45:38 +0100         
5229384  edit  2019-09-01 03:45:38 +0100         
5229385  edit  2019-09-01 03:45:38 +0100         
5229386  edit  2019-09-01 03:45:38 +0100         
6994180  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994181  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994182  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994183  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994184  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994185  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994186  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994187  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994188  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994189  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994190  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994191  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994192  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         
6994193  edit  2020-06-01 03:47:16 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.