Manylion cais “Age Verification for Pornography

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5626668  set_embargo  2019-11-01 11:57:01 +0000         
5626669  sent  2019-11-01 11:57:01 +0000  waiting_response  2019-11-01 11:57:01 +0000  waiting_response  outgoing  
5626676  response  2019-11-01 11:57:53 +0000  waiting_response  2019-11-01 12:27:18 +0000  waiting_response  incoming  
5692413  response  2019-11-13 18:28:04 +0000  successful  2019-11-13 18:32:00 +0000  successful  incoming  
5692421  expire_embargo  2019-11-13 18:42:25 +0000         
6272302  edit  2020-02-14 03:46:21 +0000         
6272303  edit  2020-02-14 03:46:21 +0000         
6272304  edit  2020-02-14 03:46:21 +0000         
6272305  edit  2020-02-14 03:46:21 +0000         
6272306  edit  2020-02-14 03:46:21 +0000         
8014035  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014036  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014037  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014038  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014039  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014040  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014041  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014042  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014043  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         
8014044  edit  2020-11-14 03:49:38 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.