Manylion cais “Admissions Statistics for LL12 Politics and Economics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
10519903  sent    2021-11-18 21:02:09 +0000  waiting_response  waiting_response  2021-11-18 21:02:09 +0000  outgoing  
10519904  response    2021-11-18 21:02:23 +0000        incoming  
10560945  response    2021-11-23 11:52:18 +0000    rejected  2022-06-24 11:03:02 +0100  incoming  
11192432  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-02-24 03:47:24 +0000         
11192433  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-02-24 03:47:24 +0000         
11192434  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-02-24 03:47:24 +0000         
12240232  status_update  described_state  2022-06-24 11:03:02 +0100  rejected  rejected  2022-06-24 11:03:02 +0100   
15405666  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-25 03:49:25 +0100         
15405667  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-25 03:49:25 +0100         
15405668  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-25 03:49:25 +0100         
15405669  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-25 03:49:25 +0100         
15405670  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-25 03:49:25 +0100         
15405671  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-25 03:49:25 +0100         
15405672  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-25 03:49:25 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.