Manylion cais “Admissions Statistics for Anglo-Saxon, Norse, and Celtic (QQ59) - Cambridge University

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6491172  sent  2020-03-15 09:38:53 +0000  waiting_response  2020-03-15 09:38:53 +0000  waiting_response  outgoing  
6496669  response  2020-03-16 11:49:13 +0000    2020-03-17 13:34:01 +0000  waiting_response  incoming  
6501518  status_update  2020-03-17 13:34:01 +0000  waiting_response  2020-03-17 13:34:01 +0000  waiting_response   
6565363  response  2020-03-27 16:30:27 +0000    2020-03-27 18:52:30 +0000  successful  incoming  
6565453  status_update  2020-03-27 18:52:30 +0000  successful  2020-03-27 18:52:30 +0000  successful   
7167491  edit  2020-06-28 03:46:56 +0100         
7167492  edit  2020-06-28 03:46:56 +0100         
7167493  edit  2020-06-28 03:46:56 +0100         
7167494  edit  2020-06-28 03:46:56 +0100         
7167495  edit  2020-06-28 03:46:56 +0100         
8969008  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969009  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969010  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969011  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969012  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969013  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969014  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969015  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969016  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         
8969017  edit  2021-03-28 03:49:57 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.