Manylion cais “Admission stats

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5133723  sent  2019-08-21 16:29:44 +0100  waiting_response  2019-08-21 16:29:44 +0100  waiting_response  outgoing  
5145802  response  2019-08-22 15:36:20 +0100    2019-08-23 21:29:05 +0100  waiting_response  incoming  
5155412  status_update  2019-08-23 21:29:05 +0100  waiting_response  2019-08-23 21:29:05 +0100  waiting_response   
5324527  response  2019-09-12 13:11:31 +0100    2019-09-12 19:21:28 +0100  partially_successful  incoming  
5325789  status_update  2019-09-12 19:21:28 +0100  partially_successful  2019-09-12 19:21:28 +0100  partially_successful   
5861912  edit  2019-12-13 03:46:10 +0000         
5861913  edit  2019-12-13 03:46:10 +0000         
5861914  edit  2019-12-13 03:46:10 +0000         
5861915  edit  2019-12-13 03:46:10 +0000         
5861916  edit  2019-12-13 03:46:10 +0000         
7635230  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635231  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635232  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635233  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635234  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635235  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635236  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635237  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635238  edit  2020-09-13 03:48:15 +0100         
7635239  edit  2020-09-13 03:48:16 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.