Manylion cais “Admission Statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5745438  sent  2019-11-22 05:28:50 +0000  waiting_response  2019-11-22 05:28:50 +0000  waiting_response  outgoing  
5745686  response  2019-11-22 09:55:40 +0000    2019-11-26 07:40:20 +0000  waiting_response  incoming  
5763173  status_update  2019-11-26 07:40:20 +0000  waiting_response  2019-11-26 07:40:20 +0000  waiting_response   
5891412  response  2019-12-18 15:08:55 +0000    2019-12-19 02:33:18 +0000  successful  incoming  
5893823  status_update  2019-12-19 02:33:17 +0000  successful  2019-12-19 02:33:18 +0000  successful   
6519677  edit  2020-03-20 03:46:25 +0000         
6519678  edit  2020-03-20 03:46:25 +0000         
6519679  edit  2020-03-20 03:46:26 +0000         
6519680  edit  2020-03-20 03:46:26 +0000         
6519681  edit  2020-03-20 03:46:26 +0000         
8258652  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258653  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258654  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258655  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258656  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258657  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258658  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258659  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258660  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         
8258661  edit  2020-12-20 03:47:15 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.