Manylion cais “Admission statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
13340477  sent  2022-11-07 13:33:53 +0000  waiting_response  2022-11-07 13:33:54 +0000  waiting_response  outgoing  
13340484  response  2022-11-07 13:34:34 +0000        incoming  
13355661  response  2022-11-09 11:38:33 +0000    2022-11-13 07:57:33 +0000  waiting_clarification  incoming  
13355789  followup_sent  2022-11-09 12:16:04 +0000        outgoing  
13388239  status_update  2022-11-13 07:57:33 +0000  waiting_clarification  2022-11-13 07:57:33 +0000  waiting_clarification   
13413818  response  2022-11-16 15:06:26 +0000    2023-01-30 12:29:06 +0000  successful  incoming  
13998386  status_update  2023-01-30 12:29:05 +0000  successful  2023-01-30 12:29:06 +0000  successful   
14868832  edit  2023-05-01 03:47:09 +0100         
14868833  edit  2023-05-01 03:47:09 +0100         
14868834  edit  2023-05-01 03:47:09 +0100         
14868835  edit  2023-05-01 03:47:09 +0100         
14868836  edit  2023-05-01 03:47:09 +0100         
14868837  edit  2023-05-01 03:47:09 +0100         
14868838  edit  2023-05-01 03:47:09 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.