Manylion cais “Admission Statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
4136364  sent    2019-02-25 06:10:15 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-02-25 06:10:15 +0000  outgoing  
4136814  response    2019-02-25 09:44:57 +0000    waiting_response  2019-02-25 09:57:46 +0000  incoming  
4136867  status_update    2019-02-25 09:57:46 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-02-25 09:57:46 +0000   
4216291  response    2019-03-11 12:29:34 +0000    successful  2019-03-12 00:24:30 +0000  incoming  
4217288  status_update  described_state  2019-03-12 00:24:29 +0000  successful  successful  2019-03-12 00:24:30 +0000   
4713357  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-13 03:46:10 +0100         
4713358  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-13 03:46:10 +0100         
4713359  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-13 03:46:10 +0100         
4713360  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-13 03:46:10 +0100         
4713361  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-13 03:46:10 +0100         
6470419  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470420  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470421  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470422  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470423  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470424  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470425  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470426  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470427  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         
6470428  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-13 03:50:59 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.