Manylion cais “Admission Statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
4098017  sent    2019-02-19 06:05:29 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-02-19 06:05:29 +0000  outgoing  
4098156  response    2019-02-19 09:05:19 +0000    waiting_response  2019-02-25 06:03:26 +0000  incoming  
4136361  status_update    2019-02-25 06:03:26 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-02-25 06:03:26 +0000   
4137331  response    2019-02-25 11:32:20 +0000    successful  2019-02-26 02:12:51 +0000  incoming  
4138870  status_update  described_state  2019-02-26 02:12:50 +0000  successful  successful  2019-02-26 02:12:51 +0000   
4623904  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-27 03:46:18 +0100         
4623905  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-27 03:46:18 +0100         
4623906  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-27 03:46:18 +0100         
4623907  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-27 03:46:18 +0100         
4623908  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-27 03:46:18 +0100         
6368945  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368946  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368947  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368948  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368949  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368950  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368951  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368952  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368953  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         
6368954  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-02-27 03:53:03 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.