Manylion cais “Addresses of Teesside Stations

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9929512  sent  2021-08-26 15:45:53 +0100  waiting_response  2021-08-26 15:45:53 +0100  waiting_response  outgoing  
9937623  response  2021-08-27 17:46:00 +0100    2021-09-07 09:07:00 +0100  waiting_response  incoming  
10002382  status_update  2021-09-07 09:07:00 +0100  waiting_response  2021-09-07 09:07:00 +0100  waiting_response   
10078973  response  2021-09-17 17:58:13 +0100    2021-09-21 08:15:03 +0100  successful  incoming  
10099524  status_update  2021-09-21 08:15:03 +0100  successful  2021-09-21 08:15:03 +0100  successful   
10757201  edit  2021-12-22 03:46:27 +0000         
10757202  edit  2021-12-22 03:46:27 +0000         
10757203  edit  2021-12-22 03:46:27 +0000         
10757204  edit  2021-12-22 03:46:27 +0000         
10757205  edit  2021-12-22 03:46:27 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.