Manylion cais “Additional costs and effect on enrolment

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2498046  sent    2017-08-13 20:22:27 +0100  waiting_response  waiting_response  2017-08-13 20:22:27 +0100  outgoing  
2502806  response    2017-08-16 15:37:29 +0100    waiting_response  2017-08-21 09:57:34 +0100  incoming  
2507291  status_update    2017-08-21 09:57:34 +0100  waiting_response  waiting_response  2017-08-21 09:57:34 +0100   
2537478  overdue    2017-09-12 00:00:00 +0100         
2537572  followup_sent    2017-09-12 08:04:52 +0100        outgoing  
2538260  response    2017-09-12 10:58:29 +0100    not_held  2022-06-21 09:31:39 +0100  incoming  
2811305  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-13 03:47:00 +0000         
2811306  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-13 03:47:00 +0000         
2811307  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-13 03:47:00 +0000         
2811308  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-13 03:47:00 +0000         
2811309  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-13 03:47:00 +0000         
2811310  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-13 03:47:00 +0000         
12206006  status_update  described_state  2022-06-21 09:31:39 +0100  not_held  not_held  2022-06-21 09:31:39 +0100   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.