Manylion cais “Addenbrookes / Biomedical Campus - Traffic Regulation Order

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2373022  sent  2017-05-22 11:45:20 +0100  waiting_response  2017-05-22 11:45:20 +0100  waiting_response  outgoing  
2373025  comment  2017-05-22 11:45:45 +0100         
2373055  response  2017-05-22 11:59:37 +0100    2017-05-22 12:01:14 +0100  waiting_response  incoming  
2373062  status_update  2017-05-22 12:01:14 +0100  waiting_response  2017-05-22 12:01:14 +0100  waiting_response   
2373097  comment  2017-05-22 12:13:16 +0100         
2380736  response  2017-05-30 08:34:18 +0100    2017-05-30 11:57:38 +0100  successful  incoming  
2381163  status_update  2017-05-30 11:57:38 +0100  successful  2017-05-30 11:57:38 +0100  successful   
2381164  comment  2017-05-30 11:58:25 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.