Manylion cais “Accommodation Statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7125129  sent  2020-06-19 15:22:56 +0100  waiting_response  2020-06-19 15:22:57 +0100  waiting_response  outgoing  
7153103  response  2020-06-25 12:02:38 +0100    2020-06-28 12:54:47 +0100  not_held  incoming  
7171634  status_update  2020-06-28 12:54:46 +0100  not_held  2020-06-28 12:54:47 +0100  not_held   
7724012  edit  2020-09-29 03:45:28 +0100         
7724013  edit  2020-09-29 03:45:28 +0100         
7724014  edit  2020-09-29 03:45:28 +0100         
9532160  edit  2021-06-29 03:47:35 +0100         
9532161  edit  2021-06-29 03:47:35 +0100         
9532162  edit  2021-06-29 03:47:35 +0100         
9532163  edit  2021-06-29 03:47:35 +0100         
9532164  edit  2021-06-29 03:47:35 +0100         
9532165  edit  2021-06-29 03:47:35 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.