Manylion cais “Accommodation Costs & Occupancy

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5018939  sent  2019-08-04 15:52:15 +0100  waiting_response  2019-08-04 15:52:16 +0100  waiting_response  outgoing  
5022083  response  2019-08-05 13:20:38 +0100    2019-08-06 20:59:29 +0100  waiting_response  incoming  
5029579  status_update  2019-08-06 20:59:29 +0100  waiting_response  2019-08-06 20:59:29 +0100  waiting_response   
5146036  response  2019-08-22 17:06:22 +0100    2019-10-23 22:13:18 +0100  partially_successful  incoming  
5563130  status_update  2019-10-23 22:13:18 +0100  partially_successful  2019-10-23 22:13:18 +0100  partially_successful   
6110809  edit  2020-01-24 03:45:25 +0000         
6110810  edit  2020-01-24 03:45:25 +0000         
6110811  edit  2020-01-24 03:45:25 +0000         
6110812  edit  2020-01-24 03:45:25 +0000         
6110813  edit  2020-01-24 03:45:25 +0000         
7880927  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880928  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880929  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880930  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880931  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880932  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880933  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880934  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880935  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         
7880936  edit  2020-10-24 03:47:29 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.