Manylion cais “A5 Dodwells to Longshoot Widening Appraisal Summary Table

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9411110  sent  2021-06-10 15:17:21 +0100  waiting_response  2021-06-10 15:17:21 +0100  waiting_response  outgoing  
9411113  response  2021-06-10 15:18:49 +0100        incoming  
9420131  response  2021-06-11 12:06:02 +0100    2021-06-11 12:31:33 +0100  waiting_response  incoming  
9420206  status_update  2021-06-11 12:31:33 +0100  waiting_response  2021-06-11 12:31:33 +0100  waiting_response   
9596410  response  2021-07-08 17:09:57 +0100    2021-08-16 11:56:23 +0100  partially_successful  incoming  
9852811  status_update  2021-08-16 11:56:23 +0100  partially_successful  2021-08-16 11:56:23 +0100  partially_successful   
9852812  refusal_advice  2021-08-16 11:56:37 +0100         
9852814  followup_sent  2021-08-16 11:57:44 +0100        outgoing  
9852821  response  2021-08-16 12:00:19 +0100        incoming  
9867472  response  2021-08-18 13:13:06 +0100        incoming  

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.